Biziň markamyz

"HUNTER bilen işleşen taryhymda, HUNTER-den has gowy hyzmat eden bir kompaniýamyň ýokdugyny aýdyp bilerin."

awçylaryň nyşany
NF logo
SDLOGO

Hyzmatdaş markalarymyz

24 ýyldan gowrak 100OEM markasy bilen üpjün edýäris. Häzirki wagtda 100-den gowrak marka goş goşlary, noutbuk sumkalary we sumkalar, şeýle hem dürli ýumşak poliester, neýlon we deri haltalar üçin OEM hyzmatlaryny bermäge bil baglaýar.1997-nji ýyldan bäri ABŞ-da we Europeewropada OEM-ler üçin önüm öndürýäris. Diňe ululygyňyzy, stiliňizi, material we aksesuar aýratynlyklaryňyzy aýdyň, biz hemme zat barada alada ederis.

hyzmatdaş markalar