Syýahatymyz

Hunteriň ösmegi bilen, geçen 24 ýylyň içinde içerde we bortda dürli sergilere gatnaşýarys.
Kanton ýarmarkasy Hytaý;ILM, kagyz dünýäsi we Germaniýada ISPO sergileri;CES sergisi, TGA görkezişi, ABŞ-da ygtyýarnama görkezişi
Bu tejribe bilen kompaniýamyz dürli ýurtlardaky dürli müşderilerden köp zat öwrenýär, bize ep-esli öwredýär we moda moda ýoluny alyp barýar.

Hytaý sergileri

zawod01

zawod03

zawod03

zawod02

zawod01

Bortdaky sergiler

hakda
Hytaý04 sergileri
Hytaý01 sergileri
Hytaý02 sergileri