Balyk tutujy sumka 4 gaply uly suw geçirmeýän torbaly gorag ýagy örtügi we 4 sany guty gutusy (Haki, Gara we Kamuflaage)

Gysga düşündiriş:

NOOK.HT63113
Ölçegi: L12.6 * W 7.9 * H 17,7inch / 320x200x450mm
Material:Poliester
Reňk:Haki; Gara;Kamuflaage
MOQ:50-1000 sany
FOB XIAMEN bahasy:13.05-18.05 dollar
Eltip bermegiň wagty:Takmynan 45-55 gün
Iberilen ýeri :FUJIAN, Hytaý
Gelip çykan ýeri:FUJIAN, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary:
Çydamly material
* Neýlondan ýasalan, göz ýaşardyjy, dyrna çydamly, könelişýän, dem alýan, çyglylyga garşy, tekiz we amatly.

* Çantanyň düýbüne ýagyş örtügi dakylýar, bu sumkanyň çygly bolmagyndan has gowy gorap biler.

* Berk asma ulgamy has köp zatlary (daga çykmak polýuslary, lykia polýuslary we ş.m.) alyp biler.
Düzülip bilinýän egin gaýyş ulgamy

* Egniň gaýyş, döş kemeri we bil guşagy bularyň hemmesi dürli ýaşdaky erkekler we aýallar üçin amatly sazlanylýan dizaýnlar.

* Guşak açarlary, kiçi elektrik banklaryny we beýleki gündelik zerur zatlary saklap bilýän iki çalt jübü bilen gelýär.
Amatly göteriş ulgamy

* Ergonomiki taýdan sumka bilen arka arasyndaky boşlugy üpjün etmek üçin, sumkanyň agramyny goldamak bilen, agramyň arka tarap deň paýlanmagy üçin arka gapagy ýokary elastik ýassyk bilen enjamlaşdyrylandyr, bu gezelençde we dyrmaşanda has täsirli.

* Amatly, dolulygyna we berkligine aladalanmaň refl Oýlanýan elementler pes ýagtylyk şertlerinde görünmegiňizi üpjün edýär.

Üstünlikli
* Uly kuwwatly we ýokary ýyrtyk güýji bolan sumka, alpinist tarapyndan agyr ýükleri ýa-da islendik enjamlary götermek üçin ulanylýar.
* Käwagtlar goşlar, esasanam syýahat üçin sumkalar hökmünde ulanylýar.Ora-da açyk sport, gezelenç, gezelenç, kemping, daga çykmak, münmek üçin.

4 gaply balyk tutmak üçin sumka, goragly ýagyş örtügi we 4 sany guty gutusy 20 4 gaply balyk tutmak üçin sumka Balyk tutujy sumka 4 gaply uly suw geçirmeýän halta goragly ýagyş örtügi we 4 sany guty gutusy-22 Balyk tutujy sumka 4 gaply uly suw geçirmeýän halta goragly ýagyş örtügi we 4 sany guty gutusy-23


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň