Noutbuk sumkasy, 15.6 Inç giň açyk kompýuter sumkasy kolleji mekdebiniň USB porty suwdan goraýan tötänleýin gündelik sumka noutbuk sumkasy syýahat biznes kolleji aýal-gyzlar üçin gara sumka.

Gysga düşündiriş:

Haryt kody:HT11058
Ölçegi:17,3 ″ x12,6 ″ x8.3 ″ / dýuým (L * W * H)
Material:Neýlon
Reňk:Gara
MOQ:50-1000 sany
FOB XIAMEN bahasy:ABŞ-nyň 16 dollary
Eltip bermegiň wagty:Takmynan 45-55 gün
Iberilen ýeri :FUJIAN, Hytaý
Gelip çykan ýeri:FUJIAN, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda
* Iň oňat ammar giňişligi - 15,6 dýuýmlyk noutbuk, 15 dýuým we 14 dýuýmlyk Macbook / noutbuk saklamak üçin ajaýyp ululykdaky noutbuk.Esasy bölüm kitaplary, eşikleri we beýleki gündelik zatlary ýerleşdirmek üçin giňdir.Iki içerki kiçi jübü, kredit kartoçkalary we açarlar ýaly ownuk zatlar üçin ajaýyp ammar üpjün edýär.Suw çüýşesi we ykjam zontik üçin gapdal jübüler zatlaryňyzy tertipli edýär.

* Ogurlyga garşy sumka - Rucksack aýallarynyň uly açyklygy bar we iki eli bilen açylmaly.Ogrynyň sumkasyny açmagy mümkin däl.Arka tarapynda dik fermuarly giň sumka esasy bölüme çalt girip bilýär.Berkidilen arka paneli we sazlanyp bilinýän egin gaýyşlary rahatlygy üpjün edýär.

* USB port dizaýny - Gurlan USB PORT jübi telefonyňyzy birikdirilen elektrik banky bilen zarýad bermek üçin amatly..Iş sumkasy, işewürlik sumkasy, syýahat ýoly üçin gowy saýlaw.Şeýle hem, talyplar, ýetginjekler üçin amatly, kollejiň sumkasy, mekdep ýassygy hökmünde ulanylyp bilner.

* Çydamly material we gaty - ýokary hilli poliester matadan ýasalan sumka.ýeňil, çyzylmaga çydamly, ýyrtylmaga garşy we suwuň dökülmegine garşy.Her gün ygtybarly we uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün ediň.Esasy bölümiň berkidilen gyralary we polat çarçuwasy sumkanyň ajaýyp görnüşini saklaýar.

* Satuwdan soňky hyzmat - töwekgelçilik ýok!Müşderini kanagatlandyrmak biziň esasy wezipämizdir.Çanta zaýalanan ýa-da hünärsiz bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris .Bizden başga-da, diňe sumkamyzda gyzykly däl, ýöriteleşdirilen logotip isleseňiz ýa-da sargydy öz dizaýnlaryňyz bilen ýerleşdirmek isleseňiz, mähirli garşylanarys we doly meýilnamany taýýarlarys salgylanmaňyz, teswirleriňizden soň, gowy gözegçilik astynda işiň üstünlik gazanmagyny kepillendireris

Noutbuk sumkasy, 15.6 Inç giň açyk kompýuter sumkasy-2 Noutbuk sumkasy, 15.6 Inç giň açyk kompýuter sumkasy-4 Noutbuk sumkasy, 15bNoutbuk sumkasy, 15


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň