Rainagyş bilen ýeňil gezelenç sumkasy 25L Daşarda gezelenç Daypack Erkek aýallar üçin syýahat sumkasy

Gysga düşündiriş:

NOOK.HT63065
Material:600D oksford
Göwrümi:25L
Ölçegi:27 × 20 × 49cm / 10,6 X 7.8 X 19,3 dýuým
Reňk :Greenaşyl ; Gök ; Gara ; Gyzyl
Agramy:400g
MOQ:50-1000 sany
FOB XIAMEN bahasy:12.5-14.5 dollar
Eltip bermegiň wagty:Takmynan 45-55 gün
Iberilen ýeri: FUJIAN, Hytaý
Gelip çykan ýeri:FUJIAN, Hytaý

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Köp funksiýaly ammar:
Kuwwatlylygy 25L we köp jübüli 1 esasy bölümde 2 litrlik öt haltasy üçin aýratyn öt halta bölümi bar (öt haltasy goşulmaýar), fermuarly çalt giriş jübüsi, kaska haltasy, iki gapjyk, ähli ammaryňyza laýyk gelýär. zerur.

Amatly we dem alýan:
Erkek aýallaryň gezelenç sumkasy üçin gidrasiýa paketini ajaýyp edýän ýadawlygy we şemalladyşy ýeňilleşdirmek üçin dem alýan mesh örtükleri, sazlanyp bilinýän döş kemeri / bagry kemeri sebäpli, sumka diňe bir arkamyza laýyk bolup bilmez, siz bolsa-da gowy düzedip bilersiňiz. çalt sürmek ýa-da bökmek.

Sarp ediş dizaýny:
Kaskany düzeltmek üçin çelek bilen ýolda welosiped kaskasyny götermek üçin elastik jübü.Suw sumkasynyň öňündäki şöhlelendiriji zolaklar gije pyýada ýöräniňizde ýa-da welosiped süreniňizde görnükliligi we howpsuzlygy ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, döş kemeriniň baglanyşygynda gezelenç edýänler we welosiped sürýänler üçin iň lezzetli we amatly tejribe berýän halas ediji sygyr bar.

Daşarda ýoldaş:
Bu welosiped sumkasy welosiped sürmek, gezelenç etmek, dyrmaşmak, welosiped sürmek, başdan geçirmeler we ş.m. üçin ajaýyp, günüň dowamynda ýa-da bir gije gidrasiýa zerurlyklary üçin ajaýyp ýoldaş bolar.

Bellik: Kaska we gidratasiýa öt haltasy ýok !!!

Waka: Pyýada ýöriş, kemping, aw, balyk tutmak, gezelenç etmek, syýahat etmek, daga çykmak we beýleki açyk işler.

 

Daşky kemping üçin ýeňil sumkaly gezelenç ýeňil sumkalar Daşky kempir üçin ýeňil sumkaly gezelenç ýeňil sumkalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň