Harby taktiki gidratasiýa paketi 3L täzelenen öt haltasy bilen tigir sürmek üçin suw sumkasy

Gysga düşündiriş:

Haryt kody:HT63005
NOOK.HT63005
Material:600D Oksford matasy
Astar materialy:210D suw geçirmeýän mata
Ölçegi:20 * 10 * 47CM
Reňk:Suratdan görnüşi ýaly
Göwrümi:2L
Mowzuk:Sport
Munuň üçin amatly:Tigir sürmek, kempir, gezelenç, daga çykmak, açyk sport görnüşleri
Funksiýa:Suw saklamak


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

• Iki öň jübü gapjygyňyzy, açarlaryňyzy, telefonyňyzy, polotensaňyzy ýa-da ownuk zatlaryňyzy saklap biler.
Jübüleriň birinde tor haltalary we açar çeňňek bar, zatlary toparlara bölmek we tertiplemek üçin ulanyp bolýar.

• Düwmeler, gapjyk, telefon ýa-da dökülen gatlak üçin ammar ýaly ownuk zatlar üçin bir daşarky tor jübüsi,
dem alyş mümkinçiligini ýokarlandyrmak we zerur zatlary aňsat saklamak üçin tor açyň

• 2L / 1.5 suw howdany üçin amatly 3 bölüm.

• lighteňil düşmek üçin dem alýan howa torunyň arka paneli, sizi sowuk we rahat saklaýar.

• Ölçegleriňize laýyk gelýän egin gaýyşlary, erkekler, aýallar, ýetginjekler we ýaşlar üçin suw sumkasy,
pedalyňyza päsgel bermeýän pes derejeli beller bilen.

• Pyýada ýöremek, ylgamak, welosiped sürmek, pyýada ýöremek, dagda gezelenç etmek we dagda welosiped sürmek üçin amatly.
Aýratynlyklary

Aýratynlyklary:Göçme, çydamly, ýeňil, könelmäge çydamly

Suwuň temperaturasy: 60 dereje çydap bilýän gyzgyn suw

Bukjanyň içine:

1x taktiki gidrasiýa sumkasy

1x 2L suw öt haltasy

Harby taktiki gidratasiýa paketi 3L täzelenen öt haltasy bilen suw sumkasy Harby taktiki gidratasiýa paketi 3L täzelenen öt haltasy bilen suw sumkasy

Harby taktiki gidratasiýa paketi 3L täzelenen öt haltasy bilen suw sumkasy Harby taktiki gidratasiýa paketi, welosiped sürmek üçin 3L kämilleşdirilen öt haltasy bilen suw sumkasy-23


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň