Alýumin folga bilen gaýtadan ulanylýan günortanlyk halta izolýasiýa edilen günortanlyk guty kanwas matasy, aýallar, erkekler, mekdep, ofis üçin günortanlyk sumka

Gysga düşündiriş:

Haryt kody:HT46011
Ölçegi (mm):211 * 165 * 266mm
Material:Pagta
Reňk:Islendik panton reňki
MOQ:300 sany
FOB bahasy:$ 2.10- $ 2.40
Eltip bermegiň wagty:Takmynan 40-60 gün
Iberilen ýeri:FUJIAN, Hytaý
Gelip çykan ýeri:FUJIAN, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MATERIAL: Super izolýasiýa edilen içki galyňlaşdyrylan EPE köpügi + alýumin folga iýmitiňizi birnäçe sagatlap ýyly / sowuk / täze saklap biler, suw geçirmez, BPA-ny arassalamak aňsat.Köne “Velcro” -ny has gowulaşdyrmak üçin “Velcro” -y hemme taraplaýyn çeňňege we aýlawly “Velcro” -a öwürýäris.
HOWPSUZ we DÜZGÜN: Bu günortanlyk halta iýmit üçin howpsuz, 100% zäherli, çygly subutnama, abraziw çydamly we poslama garşy, uzak wagtlap ulanmagy üpjün edýär. Mundan başga-da, açar, telefon goýmak üçin içki jübü bilen bezelendir, kartoçkalar ýa-da gapjygyňyz.
IAR GOWY MÜMKINÇILIK: Ölçegi: 8.3Lx6.5Wx10.5H dýuým, kämilleşdirilen has uzyn tutawaç. Bu günortanlyk nahary köp mukdarda iýmit gaplamak üçin ajaýyp, hatda iş, açyk we gündelik ulanmak üçin zerur bolan bütin gün iýmitini hem öz içine alyp biler.
KÖP KÖPÇÜLIK: Bu gaýtadan ulanylýan kanwas torbalar, köp sanly zerurlyklary özüne çekiji we ýeňil çözgüt bilen üpjün edýär.Aýal-gyzlar, erkekler we çagalar üçin naharlary, naharlary, içgileri, içgileri daşamagyň ýa-da gapjygy hökmünde ulanmagyň moda usuly.

Aýratynlyklary
- Arassalamak aňsat we BPA mugt alýumin izolýasiýa asty.
-Extra galyňlaşdyrýan EPE görnüşli izolýasiýa iýmitleri salkyn we täze saklaýar.
-Suw çüýşesini, bir ýa-da iki gapda we birnäçe miwäni saklamaga ýeterlik.
-Kartalaryňyzy, telefonyňyzy, gapjygyňyzy we açarlaryňyzy goýmak üçin içki ammar jübüsi bilen enjamlaşdyrylan.

Köp funksiýaly sumka
- Nahar, nahar, içgiler, içgiler götermegiň moda usuly, şeýle hem ulular, aýallar, erkekler, ýetginjek gyzlar we oglanlar üçin ajaýyp sowgat!
- Nahar taýýarlanyşyňyzy aňsatlaşdyryň we gündelik sagdyn durmuşyňyzy ýeňilleşdiriň.
- Ajaýyp görnüşde hödürlenen HOMESPON günortanlyk sumkasy, KÖP KÖP KÖP KÖP KÖPÇÜLIK BOLANOK.

Aýratynlyklary
-Material: Pagta we Alýumin izolýasiýa gurluşy
Ölçegi: 8.3Lx6.5Wx10.5H dýuým
- Iki giň pagta göteriji gaýyş sumkany goluňyza ýa-da eliňize geýmäge mümkinçilik berýär, nirä barsaňyz hem elmydama sagdyn günortanlyk naharyny gaplap we alyp bilersiňiz.

easyamz_2 easyamz_3 easyamz_4 easyamz_5 easyamz_6 easyamz_7 easyamz_8 easyamz_9


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň