Aýallar we erkekler üçin “Fanny” paketleri, daşarda we sport zalynda nauşnikli gara reňkli “Unisex” bel sumkasy

Gysga düşündiriş:

Haryt kody:HT54012

Ölçegi: 16.5 * 6 * 4.3 Inç (42 * 15 * 11 sm)
Material:Neýlon
Reňk: Surat we ýöriteleşdirilen we ammaryň elýeterli matasyna eýeriň
MOQ:50-1000PCS
FOB bahasy:USD4-USD7
Eltip bermegiň wagty:45-55 gün töweregi
Iberilen ýeri:XIAMEN, FUJIAN, Hytaý
Gelip çykan ýeri:FUJIAN, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Esasy material gowy howa geçirijiligi bolan neýlon.Mata ýumşak.Fermuar posdan goraýan we berkidiji we tekizdir. Beliň ululygyna laýyk gelýär - Bel sumkasynda 60 sm-110 sm (23,6 ″ - 43.3 ″) sazlanyp bilinýän elastik guşak bar, bu sumka guşagyny erkekler, aýallar we ýetginjekler üçin ideal edýär. Iphone 7/8 / X Plus saklap biler.

* Çantanyň ululygy takmynan: 16.5in x 6in x 4.3in, kömelek görnüşi, fermuarly iki aýry bölekli, her bölümiň dizaýny şahsy zatlary paýlamaga we saklamaga kömek edip biler, ýönekeý we içgin fermuar dizaýny, zatlary tapmaga kömek edip biler. çalt we göni.

* Içerki kuwwat, jübi telefonynyň gapjygy, zarýad bermek we ş.m. ýaly zatlary saklamak üçin ýeterlikdir.Amatly we göçme, saklanylýandygy sebäpli ýoýulmaz we konweks bolmaz.

* Ene paketiniň hili gowy, tok berk, egin guşagy sazlanyp bilner, ykjam we ýerlikli dizaýn bedeniňizi rahat we rahat duýmaz, guşak berk, şonuň üçin ylgamak, bökmek we ş.m. ýüki we kynçylyklary getirmek üçin guşak bedeninden alada etmegiň zerurlygy ýok, ähli ýaşdaky maşgala agzalary üçin amatly.

* Nauşnik dakmak, aýdym-saz diňlemek we maşk we bedenterbiýe wagtynda jaň funksiýasyny ulanmak üçin amatly bolar ýaly, şahsy sport wagtyňyzdan lezzet almak üçin elleriňizi boşadyp bilersiňiz.Bu bil paketini geýmegiň köp usuly - Ony biliň öňünde, bagryňyza, döşüňize ýa-da egniňize geýip bilersiňiz.

* Kanagatlandyrma kepilligi: 100% kanagatlandyrma kepilligi we müşderi üçin dostlukly hyzmat: Hyzmat hakda alada etme.Haryt barada haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.(Sargyt arkaly bilip bilersiňiz: ARAGATNAŞYK SATYŞ) Biz siziň bilen bolarys!

Aýallar we erkekler üçin “Fanny” paketleri, daşarda we sport zalynda nauşnikli gara reňkli “Unisex” bel sumkasyAýallar we erkekler üçin “Fanny” paketleri, daşarda we sport zalynda nauşnikli gara reňkli “Unisex” bel sumkasyAýallar we erkekler üçin “Fanny” paketleri, daşarda we sport zalynda nauşnikli gara reňkli “Unisex” bel sumkasy

Aýallar we erkekler üçin “Fanny” paketleri, daşarda we sport zalynda nauşnikli gara reňkli “Unisex” bel sumkasy   Aýallar we erkekler üçin “Fanny” paketleri, daşarda we sport zalynda nauşnikli gara reňkli “Unisex” bel sumkasy

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň