Aýal-gyzlar deri sling sumkasy sandyk paketi syýahat / egin sumkalary

Gysga düşündiriş:

Haryt kody:HT54016

Ölçegi:10.63 × 7.09 x 2.76 dýuým
Material:Aýna şöhlelendiriji lazer matasy
Reňk:Surat we ýöriteleşdirilen we ammaryň elýeterli matasyna eýeriň
MOQ:50-1000PCS
FOB bahasy:USD7-USD10
Eltip bermegiň wagty:45-55 gün töweregi
Iberilen ýeri:XIAMEN, FUJIAN, Hytaý
Gelip çykan ýeri:FUJIAN, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Material: Hil PU deri, 100% çydamly, suw geçirmeýän, çydamly we gyrmyzy çydamly, ýuwlandan soň deformasiýa ýok.

* Torbanyň gurluşy: esasy kuwwatly halta, 2 sany fermuar jübüsi, köp jübüli dizaýn.Telefon, gapjyk, kartoçkalar, açar, kosmetika we ş.m. ýaly gündelik enjamlary saklamak üçin amatly otag

* Süýümli fermuar bilen işlemek üçin amatly we amatly geýmek üçin sazlanyp bilinýän gaýyş.Arka, döşüňize ýa-da egniňize asyp bilersiňiz. Gündelik enjamlaryňyzy islendik ýerde saklamak we götermek aňsat. Moda we owadan aýallar, aýallar we gyzlar üçin amatly we ajaýyp sowgat

* Egnindäki habarçy sumkasy, Hemmeler üçin ýönekeý stil, ajaýyp doglan gün, gyz, gyz we aýaly üçin dynç alyş sowgady

* Lazer sling sumkasy, gezelenç etmek / münmek üçin sumka, söwda gündeligi, iş ýa-da aýal-gyzlar we ýetginjek gyzlar üçin amatly ulag hökmünde ulanylyp bilner.

* Bellik:
U PU deri sumkasyny saklaň: Daşarda arassa bolsaňyz, çygly mata we ýumşak ýuwujy serişde bilen süpüriň;Adaty temperaturada arassa suw bilen ýuwuň.
Sun Gün şöhlesiniň ýerine guradylan we şemalladylýan ýerde saklaň.
First Ilki bilen tebigy ys bolup biler, ýöne bir gün çykandan soň ys ýok bolar.
Monit Monitor we ýagtylyk tapawudy sebäpli az reňk tapawudyna rugsat beriň.

* Isf Kanagatlandyrma kepilnamasy】: 100% kanagatlandyryş kepilligi we dostlukly müşderi hyzmaty: Hyzmat hakda alada etme.Haryt barada haýsydyr bir mesele bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.(Sargyt arkaly bilip bilersiňiz: ARAGATNAŞYK SATYŞ) Biz siziň bilen bolarys!

 

H34e0f684a01341618c95ab6371a90532G H49aced7e9b104d36a8a2e36f9422ba9cL H7690bbef44b24ba6868f99484ac0fa46v Hf4b56ddd0ff1477b93230a3b588c8225w Hfd9c2ab971c04bb0be3d9f9903648ffeC H1efbef1316d54e28956bf0a75c2a9dd4M H9eb272c767a1430da9ef643a0479edcaS


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň