Daşarda gezelenç sumkasy Kemping Trekking sumkasy Erkek aýal üçin gezelenç Rucksack Balykçylyk welosiped sumkasy

Gysga düşündiriş:

NOOK.HT63062
Material:Poliester oksford
Göwrümi:55L
Ölçegi:65.0 x 38.0 x 24.0 sm / 25,6 x 14,96 x 9,45 dýuým
Reňk :Greenaşyl ; Gök ; Gara ; Gyzyl
MOQ:50-1000 sany
FOB XIAMEN bahasy:$ 17.5-20.5
Eltip bermegiň wagty:Takmynan 45-55 gün
Iberilen ýeri:FUJIAN, Hytaý
Gelip çykan ýeri:FUJIAN, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Amatly Daypack:

* Bu dyrmaşma sumkasy syýahat höwesjeňleri, ergonomiki örtükli egin gaýyşlary we arka goldawy üçin ýörite döredilip, size has rahat duýgy berýär.

* Köp gubka bilen örtülen dem alýan egin gaýyşlar, egniňizdäki stresden dynmaga kömek edýär.Giňeldilen we galyňlaşdyrylan S görnüşli egin gaýyşlary we iň oňat howa çalşygy we ýüküň ýeňilleşmegi üçin ýokary elastik dem alýan arka goldawy.

* Bu paketiň içerki ýa-da daşarky çarçuwasy ýok.

* Qualityokary hilli we ygtybarly materialdan ýasalan, uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly.Elbetde, açyk howada başdan geçirenleriňize goşant goşar.

IAR GOWY MÜMKINÇILIK WE KÖP KÖPÇILIKLER:

* Giň esasy bölüm we uly göwrümli köp sanly halta. Esasy jübini ýapmak çyzgysy dizaýny, zatlaryň sumkadan gaçmagynyň öňüni almak.

* Suw peşewi üçin bir içki halta bilen. Aýaklary saklaýan haltajygy, sumkanyň içindäki zatlaryň hapa, amatly we amaly bolmagynyň öňüni alýar. Has köp suw çüýşelerini götermek üçin iki gapjyk, we awiakompaniýalaryň köpüsine ölçeg talaplaryna laýyk gelýär, 3 ýa-da ýeterlik ýer 4 günlük syýahat.

8 DÜZGÜN STRAP bilen:

* Paketiňizi daňmak ýa-da gezelenç, daga çykmak, kempir höwesjeňleri üçin amatly uky sumkasy, düşek, hamam, üçburç we beýleki esbaplar üçin.

* Açyk meýdanda ýeňil sumka, Ultralight, 60L uly göwrüm üçin bary-ýogy 2,1 funt, başga zatlary göterip bilmek üçin sumkanyň ýük agramyny azaldýar.

Üstünlikli

* Uly kuwwatly we ýokary ýyrtyk güýji bolan sumka alpinist tarapyndan agyr ýükleri ýa-da islendik enjamlary götermek üçin ulanylýar.

* Käwagtlar goşlar, esasanam syýahat üçin sumkalar hökmünde ulanylýar.Ora-da açyk sport, gezelenç, gezelenç, kemping, daga çykmak, münmek üçin.

 

Pyýada sumkasy Suw geçirmeýän syýahat Balyk tutmak daga çykmak 60L gezelenç Daypack-10 Pyýada sumkasy Suw geçirmeýän syýahat Balyk tutmak daga çykmak 60L gezelenç Daypack-11 Pyýada sumkasy Suw geçirmeýän syýahat Balyk tutmak dyrmaşmagy 60L gezelenç Daypack-12 Pyýada sumkasy Suw geçirmeýän syýahat Balyk tutmak dyrmaşmagy 60L gezelenç Daypack-13


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň