Syýahat boýunlary pasport eýesi gapjyk pasport sumkasy

Gysga düşündiriş:

Haryt kody:HT52003
Ölçegi:8,3 × 5,9 dýuým
Material:100% poliester
Reňk:Gara
MOQ:50 sany - 1000 sany
FOB bahasy:USD1.58 - USD1.99
Eltip bermegiň wagty:Takmynan 45–55 gün
Iberilen ýeri :FUJIAN, Hytaý
Gelip çykan ýeri:FUJIAN, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* GÖRNÜŞLI we DÖWRÜNJI - Suw çydamly hilli matalardan ýasalan.Softumşak duýgur dem alýan goldaw, derä geýilende iň ýokary rahatlygy üpjün eder .Harytlary guramak üçin aýratyn bölümler;iki fermuar jübüsi, amatly, gaty ýeňil agramy üçin berkidiji bilen sazlanyp bilinýän boýn gaýyş,

* Syýahat boýnunyň çyzgysy, puluňyzy, kwitansiýalaryňyzy we möhüm resminamalaryňyzy tertipli we ygtybarly saklaýar

* Haçanda jübi telefony sumkasy syýahat edeniňizde geýmäge amatly ýa-da dostlaryňyz bilen azajyk ýöräniňizde ýeňil agram bolýar, telefony, kartoçkalary, açaryňyzy, dokumalaryňyzy, şular ýaly ownuk zatlary sumkanyň içine goýup bilersiňiz. , bu sumka ýanyňyzda bolsa, gaty rahat bolarsyňyz.
* Bu ýönekeý stiller, gaty arzan bahadan, ýöne ýokary hilli! Müşderiler elmydama mahabat üçin satyn alýarlar, dürli reňkler üçin zerur logotipi özleşdirýärler. Hatda köpüsiniň maksadyna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin hatda dürli matalary saýlap bilersiňiz!

* Satuwdan soň hiç hili töwekgelçilik ýok, önümimiziň hiliniň elmydama arkasynda durýarys.Meseleňiz bar bolsa, ýa-da sorag berilmedik yzyna gaýtaryp bermek ýa-da çalyşmak üçin örän şat.TÖWEKGELÇILIK BOLANOK

69001993-4 69001993-3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň